Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025


Zjawisko przemocy w rodzinie jest poważnym problemem społecznym i jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków. Przemoc w rodzinie jest zagadnieniem bardzo szerokim. Mówiąc o przemocy wobec członków rodzin mamy na myśli różne zachowania i działania naruszające prawa i dobra drugiej osoby, powodujące u niej szkody i cierpienia. Trzeba pamiętać, że przemoc nie zawsze narusza prawo karne, ale niepodważalnie zawsze narusza prawa drugiego człowieka, m.in. prawo do wyrażania swoich poglądów i opinii, do uznawania jego podmiotowości prawnej, zakazu stosowania tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania oraz zakaz trzymania drugiego człowieka w poddaństwie.


Stosowanie przemocy jest zjawiskiem dosyć powszechnym, istniejącym w wielu społeczeństwach. Statystyki prowadzone przez różne instytucje nie do końca odzwierciedlają skalę tego problemu. Osoby pokrzywdzone często nie zgłaszają problemu z obawy przed konsekwencjami swojej decyzji, nie widzą możliwości rozwiązania problemu, a także z lęku przed opinią społeczeństwa, w którym nadal funkcjonują mity i stereotypy na temat przemocy. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w dalszym ciągu stanowi wyzwanie dla służb zajmujących się tym obszarem polityki społecznej.

Obowiązek opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wynika z art. 6 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jt. Dz. U. z 2020r., poz. 218 ze zm.). Dodatkowo Program jest skorelowany z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.), Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 przyjętego uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021r. (MP z 2021 r., poz. 235), Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025.


Program został opracowany przez Zespół ds. opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Skład Zespołu stanowili przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Powiatu: MOPS w Będzinie, MOPS w Czeladzi, MOPS w Wojkowicach, MOPS w Sławkowie, OPS w Psarach, OPS w Mierzęcicach, OPS w Siewierzu, OPS w Bobrownikach, Powiatowa Komenda Policji, Sąd Rejonowy Wydział Karny w Będzinie, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Kaziród , w dniu:  15‑09‑2021 23:21:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mirosław Nowak
email: it@pcpr.bedzin.pl tel.:32 267 81 08
, w dniu:  15‑09‑2021 23:21:37
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2021 11:50:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie