Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży


Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, matek, ojców oraz innych osób z Powiatu Będzińskiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi.
Dom zapewnia opiekę całodobową.

 Powiat Będziński realizuje zadanie na podstawie umowy pomiędzy Powiatem a Caritasem Diecezji Sosnowieckiej. Osoby potrzebujące wsparcia po spełnieniu wymogów formalnych, kierowane są Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka przy ul. Gabrieli Zapolskiej 2 w Sosnowcu.
 
Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja o skierowaniu do Domu wydana z upoważnienia Starosty Będzińskiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu następujących dokumentów:
    wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
    wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego MOPS/OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
    zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do umieszczenia w Domu,
    skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
    opinia MOPS/OPS zawierająca uzasadnienie pobytu.

 Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek we właściwym ośrodku pomocy społecznej ze względu na jej miejsce zamieszkania.
W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej dziecka przyjmuje się tę osobę bez skierowania, na wniosek tej osoby lub ośrodka i niezwłocznie powiadamia o tym starostę powiatu prowadzącego dom.

Pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest czasowy.

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17

tel. 32 267 81 08

e-mail:  sekretariat@pcpr.bedzin.pl

 

Informacja wytworzona przez:
Mirosław Nowak
email: it@pcpr.bedzin.pl tel.:32 267 81 08
, w dniu:  15‑09‑2021 23:17:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mirosław Nowak
email: it@pcpr.bedzin.pl tel.:32 267 81 08
, w dniu:  15‑09‑2021 23:17:43
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2021 23:25:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive